Yatırım İmkanları

Konut Edinme YasasıKıbrıs'ta mülk edinecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük korkusu, ileriki günlerde bir anlaşma olması halinde bu mülklere Rumların el koyma ihtimalidir. Serim Company böyle bir olasılığın olmadığına inanmaktadır ve bunun için geçerli sebepleri vardır.

En basit örneği vermek gerekirse adaya diğer ülkelerden olan yoğun ilgidir. İngiliz, İsrail ve Rus uyruklu alıcılar böyle bir korkuları olmadan yoğun bir şekilde mülk edinmektedirler. O kadar yoğunlaşmıştır ki bu durum, artık birçok emlak şirketi sahibi veya çalışanında bu ülke insanlarından oluşmaktadır.

Serim Company yabancı lehine oluşan bu mal alımını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lehine olmasını tercih ettiğinden bu konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizi bu konuda çekinmeden 08.00-17.00 saatleri arasında arayabilirsiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

KKTC'de ev alacak TC vatandaşları için Güvenlik soruşturması zorunluluğu kaldırıldı. Artık yavru vatanda satın aldığınız gayrimenkulün tapusunu 2-3 ay içinde alabiliyorsunuz. KKTC Bakanlar Kurulu, ilgili yasada değişiklik yaparak Kuzey Kıbrıs'ta taşınmaz almak isteyen TC vatandaşlarını şahsi araştırmadan muaf tuttu. Kıbrıs'ta daha önce ev, villa veya Arazi almak isteyen Türk vatandaşları izin almak için 12 ile 18 ay beklemek zorunda kalıyordu. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla bu süre 2-3 aya kadar inmiş oldu.

KKTC yasalarına göre, Kıbrıs vatandaşı olmayan özel veya tüzel kişiliklerin Kıbrıs'ta Gayrimenkul satın alması Bakanlar Kurulu iznine tabi. KKTC vatandaşı olmayan özel veya tüzel kişilikler, Kuzey Kıbrıs sınırları içinde Bakanlar Kurulu'nun verdiği izinle ya bir hane (ev veya villa), ya bir dükkân ya da 1 dönüm (14 bin 400 ayak kare veya bin 338 metrekare) araziye sahip olabiliyor. Bakanlar Kurulu, izin verirken özellikle iki hususta araştırma yapıyor: Satın alınan arazinin konumu itibariyle stratejik ve Güvenlik açısından sakıncalı olup almadığı (genellikle askeri bölgelere yakınlığı göz önüne alınıyor) ve satın alacak kişinin şahsına ilişkin güvenlik soruşturması...

T.C. VATANDAŞINA MUAFİYET
İşte bu işlemler nedeniyle Bakanlar Kurulu'ndan izinlerin çıkması 12 ila 18 ayı bulabiliyor. Ancak bu izinler çıktıktan sonra başvuru sahipleri gayrimenkulün tapusunu (mülkiyetini) devralabiliyor. Sürecin uzunluğundan dolayı birçok başvuru sahibi, bu süreçte mülkünü sözleşmeyle satıyor ve akdi mal sahipliği haklarını devrediyor. Satış esnasında satıcı yüzde 4 stopaj vergisi, alıcı ise yüzde 5 KDV, yüzde 6 tapu harcı ve yüzde 0,5 sözleşme pul harcı ödüyor. Şimdi KKTC hükümeti yeni bir yasa çıkarmadı. Ancak ‘Fasıl 109'da bir değişiklik yaptı. Bakanlar Kurulu, aldığı kararla KKTC'de taşınmaz almak isteyen TC vatandaşlarını şahsi araştırmadan muaf tuttu. Buna göre, taşınmazın bulunduğu bölgede daha önceden başka bir yabancı için başvuru yapılmamışsa 2-3 ay içinde tapunuzu almanız mümkün olabiliyor.

KKTC’DE OTURMAK İÇİN...
Kuzey Kıbrıs'ta oturma izni almak içinse mevcut uygulamalarda bir değişiklik yapılmadı. 3-4 günlük bir prosedürle oturma izni alabilirsiniz. Bu izni alabilmek için öncelikle bir evinizin olması ya da Kira sözleşmesi yapmanız şart. KKTC'de gelir elde etmek için çalışmak zorunda olmadığınızı, ya banka hesabınız ya da Emekli maaşı veya Kira gibi düzenli bir gelirinizin olduğunu belgelemeniz gerekiyor.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Gayrimenkul uzmanları, Kıbrıs'ta ev alacakları bazı konularda uyarıyor. Taşınmazın herhangi bir engeli olmaması, yapan müteahhidin Müteahhitler Birliği'ne üye olması ve daha önce yaptığı işlerin referans olarak görülmesi, herhangi bir imza atılmadan ve ödeme yapılmadan mutlaka bu işten anlayan bir avukatın devreye sokulması gerektiğini söylüyorlar.
KKTC'de noter olmadığını hatırlatan uzmanlar, "Tasdik memurlarını noter gibi algılamayın" diyorlar. Bu konuda en doğru yöntemin bu tip sözleşmelerin bir avukat tarafından tanzim edilmesi olduğunu da sözlerine ekliyorlar.

KKTC’de Konut Kredisi Seçenekleri
Kuzey Kıbrıs'ta sabit faizli ya da değişken faizli konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak mümkün. Bankalardan sabit faizli kredi kullandığınızda, kredi alımı sırasında belirlenen faiz vade sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Aylık ödemeler de sabit oluyor. Sabit faiz konut kredileri genelde 120 veya 240 ay vadeyle veriliyor. Alacağınız konutun tamamını kredilendirebilen bankalar bile var. Ancak genel olarak konut değerinin yüzde 70-75'ine kadar kredi veriliyor. Değişken faizli konut kredilerinde de başlangıç faizi sabit faizliyle aynı. Ancak bankanın verdiği opsiyonlara göre aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık bazda enflasyon ve diğer ekonomik gelişmeler doğrultusunda faiz oranı yenileniyor. Değişken faizli konut kredisinin düşen/azalan faizli konut kredisi şeklinde bir alt versiyonu da mevcut. Bu seçenekte faizler düşerken olumlu etkilenen tüketici, yükselen faiz dalgalanmalarındansa etkilenmiyor. Ancak bu seçenek için bankalar, bir kereliğine hizmet bedeli ücreti alarak riski azaltıyor. Bazı bankalarsa her yıl için kullanılacak faiz oranını İlan ederek tüketicinin ödemek istediği taksit tutarını önceden belirleyebiliyor.

KKTC’deki Gayrimenkullerin Kategorisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dört farklı gayrimenkul kategorisi var:
1) 1974 öncesi Kıbrıslı Türkler, İngilizler ve diğer milletlere ait olan taşınmaz mal koçanları.1974 öncesi Kıbrıs'lı Rum'a ait mülktür. Kıbrıs'lı Türk mülteci güneyde bıraktığı mal ve mülklerinin karşılığında hükümet tarafından terk edilmiş mülklere değer biçilerek aldığı tapulardır. Bu tapular devlet güvencesi altındadır.
2) Eşdeğer mal: Güneyde mallarını bırakıp kayıplarını KKTC'de kaydettiren Kıbrıslı Türklere eşdeğer puan verilmiş durumda. Bu puanlarla Kıbrıslı Rumların bıraktığı malları eşdeğer olarak almak için kullanabiliyorlar.
3) Tahsis edilen mallar: 1974'ten sonra savaş gazilerine, ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti'nden yerleşmek için davet edilenlere, güneyden kuzeye gelip herhangi bir malı olmayanlara devlet tarafından verilen veya tahsis edilen gayrimenkuller.
4) KKTC devleti tarafından 49 yıllığına kiralanan mallar.

Aşağıdaki bilgiler bürokratik bilgi amaçlıdır;
KKTC vatandaşı olmayan kimselerin  Kuzey Kıbrıs'ta emlak satın alabilmeleri için KKTC Devletinden "Emlak Alım İzni" çıkartmaları gerekmektedir. Yaklaşık 8-12 ay içerisinde bu izin alınabilmektedir.

Bu aşamadan sonra Vergi Dairesi'ne "Pul Ücreti" ödenmektedir. Şu anki yasaya göre Kontrat Fiyatı üzerinden %0,5 olan Pul Ücreti kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde ödenmelidir. Böylece kontrat mali açıdan yasal hale gelmektedir. Yabancı uyruklu kişiler,  Kuzey Kıbrıs'tan kişi başına 1 ev veya en fazla 1 dönüm büyüklüğünde arazi alma hakkına sahiptirler. Evli çiftler 1 kişi olarak kabul edilir, ancak soy isimleri farklı ise 2 ayrı gayrimenkul alma hakları olabilir. Yabancı şirketler için ise bu işlemler farklıdır. Yabancı uyruklu kişiler "Emlak Alım İzni" almadan tapu devir işlemleri yapılamayacağından,  Vergi dairesine onaylattırılmış olan satış kontratı, Tapu Dairesine de ibraz edilerek alıcının mülkiyet hakkı hukuki açıdan da yasallık kazanır.

Ayrıca, satılmış olan gayrimenkulün hiçbir şekilde üçüncü şahısların tasarrufuna veya mülkiyetine geçmeyeceğine dair bir taahhütname satıcı tarafından Tapu Dairesine kaydettirilir.
Ödeme gerçekleştikten ve alım izni çıktıktan sonra emlak tapusu alıcının ismine çevrilir. Alıcı ve satıcı satış sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmişse, satıcı konutun mülkiyetini konutun bulunduğu Kaza Tapu Dairesinde alıcıya devreder.

Alıcı satın aldığı gayrimenkulün "Tapu Devir Harcını" ödemekle yükümlüdür. Tapu Devir Harcı, Tapu devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesi'ne ödenmektedir. Alıcının ilk gayrimenkulü olması durumunda indirimli olarak satın alınan gayrimenkulün satış fiyatının %3'u kadar olan devir harcı ödenmektedir. İndirim hakkını kullanmış olan tüm şahıslar için bu oran%6'dir.

Yukarıda mal alımı ile ilgili bilgiler fikir verme amacı ile yazılmıştır. Yazıldığı tarih itibari ile geçerli olmakla beraber eğer kanun ve tüzük değişikliği olmuş ise geçerliliğini yitirmiş olabilir.